login: hasło:
FakturaVat.com - wystawianie faktur Vat w Internecie

Ustawienia wydruku zależnie od używanej przeglądarki

Przeglądarka Internet Explorer:
Wykonuj następujące polecenia:
1. Naciśnij w lewym górnym rogu "Plik", następnie "Ustawienia strony...".
2. Zostaw puste pola "Nagłówek" i "Stopka".

Przeglądarka Mozilla Firefox:
Wykonuj następujące polecenia:
1. Naciśnij w lewym górnym rogu "Plik", następnie "Ustawienia strony...".
2. W zakładce "Opcje formatowania" ustaw "Skala" maksymalnie na 100%.
3. W zakładce "Marginesy oraz nagłówek i stopka" ustaw wszystkie nagłówi i stopki na "--brak--".

Przeglądarka Opera:
Wykonuj następujące polecenia:
1. Naciśnij w lewym górnym rogu "Plik", następnie "Opcje wydruku".
2. Nie drukuj tła strony.
3. Nie drukuj nagłówka ani stopki.
4. Jeżeli chcesz ustawić lewy bądź prawy margines, to zaznacz wcześniej opcję "Dopasuj do szerokości papieru".
5. Można również wpisać np "90%" w polu "Przeskaluj wydruk do...".

Przed wydrukiem warto nacisnąć w lewym górnym rogu przeglądarki "Plik", a następnie "Podgląd wydruku", ewentualnie wydrukować jako plik PDF i sprawdzić, czy wszystko dobrze widać.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.